Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Bình đựng dầu gội, sữa tắm

Bộ bình đựng được làm bằng chất liệu gốm sứ tự nhiên, an toàn với môi trường. Thay vì sử dụng các loại gói nilon, tuýp, chai nhựa đựng dầu gội, sữa tắm dùng một lần. Thì việc sử dụng bình đựng bằng gốm sứ thay thế sẽ làm giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Đặc biệt rác thải là các loại gói, túi nilon mà muốn phân hủy phải mất đến hàng trăm năm.

Hơn nữa các loại tuýp dầu gội sữa tắm khách sạn dùng một lần có dung tích 30-40ml. Lượng sữa tắm này thường không thể tiêu hao trong một lần. Bình đựng dung dịch khách sạn có dung tích lớn sẽ được sử dụng trong thời gian dài, giảm thiểu lượng hóa phẩm thải ra môi trường hàng ngày và tiết kiệm được một khoản chi phí cho khách sạn. Do đó, trong thời gian gần đây, các khách sạn lớn, đặc biệt là những khách sạn, resort thân thiện với môi trường ngày càng ưa chuộng sử dụng các loại bình đựng dung dịch gắn tường, vòi xịt trong phòng tắm.

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 26,500đ
 • 26,500đ - 53,000đ
 • 53,000đ - 79,500đ
 • 79,500đ - 106,000đ
 • 106,000đ - 132,500đ
 • 132,500đ - 159,000đ
 • 159,000đ - 185,500đ
 • 185,500đ - 212,000đ
 • 212,000đ - 238,500đ
 • 238,500đ - 265,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 2cm
 • 2cm - 4cm
 • 4cm - 6cm
 • 6cm - 8cm
 • 8cm - 10cm
 • 10cm - 12cm
 • 12cm - 14cm
 • 14cm - 16cm
 • 16cm - 18cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 1cm
 • 1cm - 2cm
 • 2cm - 3cm
 • 3cm - 4cm
 • 4cm - 5cm
 • 5cm - 6cm
 • 6cm - 7cm
 • 7cm - 8cm
 • 8cm - 9cm

Nhập khoảng Đường kính:


Lọc theo Thể tích:

 • Tất cả
 • 0ml - 35ml
 • 35ml - 70ml
 • 70ml - 105ml
 • 105ml - 140ml
 • 140ml - 175ml
 • 175ml - 210ml
 • 210ml - 245ml
 • 245ml - 280ml
 • 280ml - 315ml
 • 315ml - 350ml

Nhập khoảng Thể tích:


Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men trắng, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men trắng, 350ml
100,000
Mã: 54150
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men trắng, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men trắng, 350ml
130,000
Mã: 54149
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men trắng, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men trắng, 350ml
100,000
Mã: 54148
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men trắng, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men trắng, 250ml
100,000
Mã: 54147
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men trắng, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men trắng, 300ml
130,000
Mã: 54146
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu hồng đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu hồng đất, 350ml
130,000
Mã: 54145
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu hồng đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu hồng đất, 350ml
170,000
Mã: 54144
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu hồng đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu hồng đất, 350ml
140,000
Mã: 54143
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu hồng đất, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu hồng đất, 250ml
140,000
Mã: 54142
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu hồng đất, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu hồng đất, 300ml
170,000
Mã: 54141
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh lá, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh lá, 350ml
140,000
Mã: 54140
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh lá, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh lá, 350ml
170,000
Mã: 54139
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh lá, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh lá, 350ml
140,000
Mã: 54138
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh lá, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh lá, 250ml
140,000
Mã: 54137
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh lá, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh lá, 300ml
170,000
Mã: 54136
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
140,000
Mã: 54133
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
170,000
Mã: 54132
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
140,000
Mã: 54131
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh thiên thanh, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh thiên thanh, 250ml
140,000
Mã: 54130
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh thiên thanh, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh thiên thanh, 300ml
170,000
Mã: 54129
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh biển, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh biển, 350ml
140,000
Mã: 54128
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh biển, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh biển, 350ml
170,000
Mã: 54127
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh biển, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh biển, 350ml
140,000
Mã: 54126
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh biển, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh biển, 250ml
140,000
Mã: 54125
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh biển, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh biển, 300ml
170,000
Mã: 54124
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu nâu đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu nâu đất, 350ml
140,000
Mã: 54123
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu nâu đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu nâu đất, 350ml
170,000
Mã: 54122
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu nâu đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu nâu đất, 350ml
140,000
Mã: 54121
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu nâu đất, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu nâu đất, 250ml
140,000
Mã: 54120
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu nâu đất, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu nâu đất, 300ml
170,000
Mã: 54119
Bình đựng dầu gội, sữa tắm men tiêu, 200ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm men tiêu, 200ml
90,000
Mã: 53050
Bộ bình đựng dầu gội, sữa tắm in logo
Bộ bình đựng dầu gội, sữa tắm in logo
Liên hệ
Mã: 52810
Bình đựng dầu gội men mát, vòi nhựa, in logo 350ml
Bình đựng dầu gội men mát, vòi nhựa, in logo 350ml
Liên hệ
Mã: 52808
Bộ bình đựng dầu gội và xà phòng, in logo
Bộ bình đựng dầu gội và xà phòng, in logo
Liên hệ
Mã: 51307
Bình đựng dầu gội men hỏa biến, in logo
Bình đựng dầu gội men hỏa biến, in logo
Liên hệ
Mã: 51306
Bình đựng dầu gội sữa tắm men gốm dung tích 300ml
Bình đựng dầu gội sữa tắm men gốm dung tích 300ml
115,000
Mã: 49744
Bình đựng dầu gội dáng tròn men hỏa biến 15cm
Bình đựng dầu gội dáng tròn men hỏa biến 15cm
220,000
Mã: 41597
Bình đựng dầu gội chữ nhật 16cm
Bình đựng dầu gội chữ nhật 16cm
265,000
Mã: 41596
Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10