Tam cấp, chân kê bát hương

Các loại chân kê bằng sứ hoặc gỗ để kê bát hương, đỉnh...