Tượng Khổng Minh

Tượng Khổng Minh thường được đặt trong các gia đình mà gia chủ là quan chức, là người lãnh đạo cấp cao. Với những người còn đang đi học, tượng Khổng Minh có tác dụng trợ giúp, khiến việc học mở rộng hơn, phát triển tốt hơn, nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai gần. Đồng thời khi có bức tượng Khổng Minh trong phòng, các em học sinh, sinh viên trong mùa thi cử sẽ thấy định thần hơn. Điều này có ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các em khi đi thi cử.

Tượng Khổng Minh Gốm Sứ Bát Tràng chủ yếu sử dụng 2 dòng men là Men ngọc lục bảo và Men rạn cổ để tăng tính thẩm mỹ cũng như giá trị của sản phẩm.