Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Chậu tượng bonsai

Chậu tượng Bát Tràng có nhiều kích thước đa dạng và hình tượng phong phú đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của người dùng như tượng Lỗ Chí Thâm, tượng Di Lặc, tượng Lý Bạch, tượng Khổng Tử, tượng La Hán, tượng ông Thọ, tượng Đạt Ma, tượng trâu kéo xe vàng Tài Lộc,…

Với dòng men chủ đạo là men bóng và men rạn, chậu tượng trở nên sống động và có hồn, kết hợp với dáng cây bonsai mềm mại, uyển chuyển tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 200,000đ
 • 200,000đ - 400,000đ
 • 400,000đ - 600,000đ
 • 600,000đ - 800,000đ
 • 800,000đ - 1,000,000đ
 • 1,000,000đ - 1,200,000đ
 • 1,200,000đ - 1,400,000đ
 • 1,400,000đ - 1,600,000đ
 • 1,600,000đ - 1,800,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 7cm
 • 7cm - 14cm
 • 14cm - 21cm
 • 21cm - 28cm
 • 28cm - 35cm
 • 35cm - 42cm
 • 42cm - 49cm
 • 49cm - 56cm
 • 56cm - 63cm
 • 63cm - 70cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 5cm
 • 5cm - 10cm
 • 10cm - 15cm
 • 15cm - 20cm
 • 20cm - 25cm
 • 25cm - 30cm
 • 30cm - 35cm
 • 35cm - 40cm
 • 40cm - 45cm

Nhập khoảng Đường kính:


Chậu tượng trồng cây Khổng Tử đọc sách men rạn, 25x22cm
Chậu tượng trồng cây Khổng Tử đọc sách men rạn, 25x22cm
550,000
Mã: 54991
Tượng Lỗ Trí Thâm men rạn cao 46cm (không chậu)
Tượng Lỗ Trí Thâm men rạn cao 46cm (không chậu)
1,150,000
Mã: 54990
Tượng ông lão mai chống gậy men màu, cao 25cm
Tượng ông lão mai chống gậy men màu, cao 25cm
200,000
Mã: 54989
Chậu tượng men bóng ông lão chống gậy, dài 28cm
Chậu tượng men bóng ông lão chống gậy, dài 28cm
320,000
Mã: 54966
Chậu tượng trồng cây Lộc Thọ men rạn, cao 21cm
Chậu tượng trồng cây Lộc Thọ men rạn, cao 21cm
260,000
Mã: 54965
Chậu tượng vuông dáng Rồng cuộn nhả Long Châu màu đỏ, cao 46cm
Chậu tượng vuông dáng Rồng cuộn nhả Long Châu màu đỏ, cao 46cm
850,000
Mã: 53913
Chậu tượng vuông dáng Rồng cuộn nhả Long Châu màu xanh, cao 46cm
Chậu tượng vuông dáng Rồng cuộn nhả Long Châu màu xanh, cao 46cm
850,000
Mã: 53912
Chậu tượng chú tiểu Tài Lộc men màu, kích thước 22x12cm
Chậu tượng chú tiểu Tài Lộc men màu, kích thước 22x12cm
125,000
Mã: 53824
Chậu tượng trồng cây chú Tiểu áo đỏ bên gốc trúc, cao 25cm
Chậu tượng trồng cây chú Tiểu áo đỏ bên gốc trúc, cao 25cm
185,000
Mã: 53199
Chậu tượng trồng cây Khổng Tử đọc sách men xanh, 25x22cm
Chậu tượng trồng cây Khổng Tử đọc sách men xanh, 25x22cm
550,000
Mã: 53198
Chậu tượng trồng cây Lỗ Trí Thâm say rượu, men màu cao 41cm
Chậu tượng trồng cây Lỗ Trí Thâm say rượu, men màu cao 41cm
480,000
Mã: 52977
Chậu tượng trồng cây Lỗ Trí Thâm nâng vò men màu, cao 50cm
Chậu tượng trồng cây Lỗ Trí Thâm nâng vò men màu, cao 50cm
780,000
Mã: 52975
Tượng gốm võ sư đấu võ thế 3 men rạn, cao 32cm
Tượng gốm võ sư đấu võ thế 3 men rạn, cao 32cm
320,000
Mã: 52912
Chậu tượng trồng cây dáng Lỗ Trí Thâm nâng vò Tài Lộc men xanh ngọc, cao 31cm
Chậu tượng trồng cây dáng Lỗ Trí Thâm nâng vò Tài Lộc men xanh ngọc, cao 31cm
385,000
Mã: 46576-1
Chậu tượng trồng cây dáng chú Tiểu ôm túi men màu, cao 16cm
Chậu tượng trồng cây dáng chú Tiểu ôm túi men màu, cao 16cm
185,000
Mã: 52910
Chậu tượng chú tiểu vác giỏ tài lộc men màu 26x18cm
Chậu tượng chú tiểu vác giỏ tài lộc men màu 26x18cm
380,000
Mã: 52900
Chậu tượng rồng nhả ngọc men bóng dài 42cm
Chậu tượng rồng nhả ngọc men bóng dài 42cm
800,000
Mã: 52888
Chậu tượng cu tè men bóng cao 26cm
Chậu tượng cu tè men bóng cao 26cm
270,000
Mã: 52875
Chậu tượng cô Tấm men màu kích thước 22x20cm
Chậu tượng cô Tấm men màu kích thước 22x20cm
300,000
Mã: 52813
Chậu tượng cô Tấm men rạn cổ kích thước 22x20cm
Chậu tượng cô Tấm men rạn cổ kích thước 22x20cm
300,000
Mã: 52812
Chậu tượng há miệng chờ sung men màu 22x23cm
Chậu tượng há miệng chờ sung men màu 22x23cm
250,000
Mã: 52774
Chậu tượng Đạt Ma Sư Tổ men rạn cao 36cm
Chậu tượng Đạt Ma Sư Tổ men rạn cao 36cm
650,000
Mã: 52757-1
Chậu tượng Đạt Ma Sư Tổ men rạn cao 33cm
Chậu tượng Đạt Ma Sư Tổ men rạn cao 33cm
420,000
Mã: 52757
Chậu tượng chú Tiểu nâng hồ lô men màu, cao 20cm
Chậu tượng chú Tiểu nâng hồ lô men màu, cao 20cm
200,000
Mã: 52737
Chậu tượng Cô gái đeo gùi men rạn, cao 22cm
Chậu tượng Cô gái đeo gùi men rạn, cao 22cm
155,000
Mã: 52734
Chậu tượng Lỗ Trí Thâm bê vò men xanh, KT 19 x 26cm
Chậu tượng Lỗ Trí Thâm bê vò men xanh, KT 19 x 26cm
380,000
Mã: 52703
Chậu tượng Lỗ Trí Thâm thế ngồi men rạn
Chậu tượng Lỗ Trí Thâm thế ngồi men rạn
350,000
Mã: 52660
Chậu tượng chú Tiểu cưỡi cá chép men bóng, cao 20cm
Chậu tượng chú Tiểu cưỡi cá chép men bóng, cao 20cm
185,000
Mã: 52626
Chậu tượng chú Tiểu kéo túi Tài Lộc men gốm cao 16cm
Chậu tượng chú Tiểu kéo túi Tài Lộc men gốm cao 16cm
185,000
Mã: 52625
Chậu tượng chú Tiểu kéo túi Tài Lộc men bóng, cao 16cm
Chậu tượng chú Tiểu kéo túi Tài Lộc men bóng, cao 16cm
185,000
Mã: 52624
Chậu tượng thần trà men xanh 25x16cm
Chậu tượng thần trà men xanh 25x16cm
250,000
Mã: 52568
Chậu tượng thần trà men xanh 32x18cm
Chậu tượng thần trà men xanh 32x18cm
380,000
Mã: 52505
Chậu tượng trồng cây dáng Di Lạc Ngũ Phúc, cao
Chậu tượng trồng cây dáng Di Lạc Ngũ Phúc, cao
800,000
Mã: 52470
Chậu tượng trồng cây dáng Di Lạc kéo túi Tài Lộc, 45x26cm
Chậu tượng trồng cây dáng Di Lạc kéo túi Tài Lộc, 45x26cm
650,000
Mã: 52469
Chậu tượng trồng cây dáng Lỗ Trí Thâm nâng vò Tài Lộc men bóng, cao 34cm
Chậu tượng trồng cây dáng Lỗ Trí Thâm nâng vò Tài Lộc men bóng, cao 34cm
280,000
Mã: 46600-1
Chậu tượng Di Lạc cầm vàng men bóng, KT 30x18cm
Chậu tượng Di Lạc cầm vàng men bóng, KT 30x18cm
280,000
Mã: 52126
Chậu tượng chú tiểu cưỡi trâu kéo xe Tài Lộc, dài 44cm
Chậu tượng chú tiểu cưỡi trâu kéo xe Tài Lộc, dài 44cm
600,000
Mã: 51657
Chậu tượng trồng cây men màu dáng Ông lão đọc sách, cao 16cm
Chậu tượng trồng cây men màu dáng Ông lão đọc sách, cao 16cm
125,000
Mã: 50844
Chậu tượng trồng cây men màu dáng Ông lão bên hũ rượu, cao 12cm
Chậu tượng trồng cây men màu dáng Ông lão bên hũ rượu, cao 12cm
125,000
Mã: 50843
Chậu tượng trồng cây men màu dáng Ông lão bên hũ rượu, cao 17cm
Chậu tượng trồng cây men màu dáng Ông lão bên hũ rượu, cao 17cm
140,000
Mã: 50842
Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10