Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Tượng Thần Tài - Thổ địa

Tín ngưỡng thờ thần là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Ngay từ buổi đầu hình thành nhà nước sơ khai, người ta đã biết thờ phụng các vị thần tự nhiên, siêu nhiên, như: thần Đất, thần Mây, thần Mưa, than Gió, thần Sấm… Tín ngưỡng thờ thần này bắt nguồn từ tâm lý e sợ các hiện tượng tự nhiên mà họ chưa lý giải được trong thời điểm lúc bấy giờ. Và đó cũng là tâm lý thể hiện sự tri ân đến các sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh đã tạo cho họ có được môi trường sống, và làm cho cuộc sống của họ được giàu có, sung túc và bình an.

Tượng Thần Tài - Thổ Địa bằng gốm sứ Bát Tràng đẹp, đường nét tinh xảo từ chính bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, mọi chi tiết của pho tượng đều rõ nét và có hồn, gương mặt của các ngài cũng rất tươi.

Thờ Ông Địa Thần Tài là việc suốt đời của mọi gia đình, chính vì vậy mà khi thỉnh bàn thờ thần tài, hay tượng thờ quý khách nên chọn Gốm Sứ Bát Tràng vì các sản phẩm Gốm Sứ Bát Tràng đều đã qua rất nhiều công đoạn sản xuất cũng như được nung ở nhiệt độ cao nên sẽ không dễ bị xuống cấp theo thời gian để trong quá trìhh thờ cúng không phải thay tượng mới. Đây là một việc rất kiêng kỵ và nên hạn chế khi thờ Thần Tài, Thổ Địa. Điều này cũng giúp gia chủ gặp nhiều may mắn tài lộc hơn trong công việc và cuộc sống.

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 300,000đ
 • 300,000đ - 600,000đ
 • 600,000đ - 900,000đ
 • 900,000đ - 1,200,000đ
 • 1,200,000đ - 1,500,000đ
 • 1,500,000đ - 1,800,000đ
 • 1,800,000đ - 2,100,000đ
 • 2,100,000đ - 2,400,000đ
 • 2,400,000đ - 2,700,000đ
 • 2,700,000đ - 3,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 4cm
 • 4cm - 8cm
 • 8cm - 12cm
 • 12cm - 16cm
 • 16cm - 20cm
 • 20cm - 24cm
 • 24cm - 28cm
 • 28cm - 32cm
 • 32cm - 36cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 3cm
 • 3cm - 6cm
 • 6cm - 9cm
 • 9cm - 12cm
 • 12cm - 15cm
 • 15cm - 18cm
 • 18cm - 21cm
 • 21cm - 24cm
 • 24cm - 27cm
 • 27cm - 30cm

Nhập khoảng Đường kính:


Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu nền đỏ, cao 26cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu nền đỏ, cao 26cm
900,000
Mã: 53294
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 12cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 12cm
130,000
Mã: 42242-5
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 16cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 16cm
190,000
Mã: 42242-4
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 22cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 22cm
380,000
Mã: 42242-3
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 12cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 12cm
140,000
Mã: 52402-4
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 14cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 14cm
200,000
Mã: 52402-3
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 16cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 16cm
280,000
Mã: 52402-2
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 18cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 18cm
300,000
Mã: 52402-1
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 20cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vàng, cao 20cm
450,000
Mã: 52402
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 8cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 8cm
80,000
Mã: 52401-5
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 12cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 12cm
100,000
Mã: 52401-4
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 14cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 14cm
120,000
Mã: 52401-3
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 17cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 17cm
170,000
Mã: 52401-2
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 19cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 19cm
180,000
Mã: 52401-1
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 21cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu, cao 21cm
280,000
Mã: 52401
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng vẽ màu, cao 25cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng vẽ màu, cao 25cm
900,000
Mã: 52400-1
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng vẽ màu, cao 22cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng vẽ màu, cao 22cm
700,000
Mã: 52400
Bộ tượng tam đa men rạn Phúc- Lộc - Thọ, cao 24cm
Bộ tượng tam đa men rạn Phúc- Lộc - Thọ, cao 24cm
600,000
Mã: 52114
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 24cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 24cm
690,000
Mã: 42242-2
Tượng ông địa và ông thần tài cao 26cm
Tượng ông địa và ông thần tài cao 26cm
900,000
Mã: 41293-2
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 20cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men trắng, cao 20cm
280,000
Mã: 42242-1
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men rạn nổi cao 18cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men rạn nổi cao 18cm
500,000
Mã: 50907
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vẽ vàng, cao 22cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vẽ vàng, cao 22cm
2,700,000
Mã: 49809
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vẽ vàng, cao 26cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu vẽ vàng, cao 26cm
2,900,000
Mã: 49808
Tượng Thần Tài Lộc Phát men đỏ vẽ vàng, cao 32cm
Tượng Thần Tài Lộc Phát men đỏ vẽ vàng, cao 32cm
2,000,000
Mã: 49807
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc ngồi bệ mây cao 30cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc ngồi bệ mây cao 30cm
2,100,000
Mã: 49802
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cưỡi Cóc Tỳ Hưu cao 26cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cưỡi Cóc Tỳ Hưu cao 26cm
2,100,000
Mã: 49801
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 30cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 30cm
2,100,000
Mã: 49800-3
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 26cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 26cm
1,700,000
Mã: 49800-2
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 22cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 22cm
1,300,000
Mã: 49800-1
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 18cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men ngọc cao 18cm
1,050,000
Mã: 49800
Thần phát lộc men rạn cao 30cm
Thần phát lộc men rạn cao 30cm
1,000,000
Mã: 47027-1
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 30cm
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 30cm
680,000
Mã: 47160-3
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 25cm
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 25cm
580,000
Mã: 47160-2
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 22cm
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 22cm
500,000
Mã: 47160-1
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 20cm
Tượng Thần Phát Lộc men trắng, cao 20cm
480,000
Mã: 47160
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 30cm
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 30cm
680,000
Mã: 47159-3
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 25cm
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 25cm
580,000
Mã: 47159-2
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 22cm
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 22cm
500,000
Mã: 47159-1
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 20cm
Tượng Thần Phát Lộc men màu vàng, cao 20cm
480,000
Mã: 47159
Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10