Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 15,000,000đ
 • 15,000,000đ - 30,000,000đ
 • 30,000,000đ - 45,000,000đ
 • 45,000,000đ - 60,000,000đ
 • 60,000,000đ - 75,000,000đ
 • 75,000,000đ - 90,000,000đ
 • 90,000,000đ - 105,000,000đ
 • 105,000,000đ - 120,000,000đ
 • 120,000,000đ - 135,000,000đ
 • 135,000,000đ - 150,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 18cm
 • 18cm - 36cm
 • 36cm - 54cm
 • 54cm - 72cm
 • 72cm - 90cm
 • 90cm - 108cm
 • 108cm - 126cm
 • 126cm - 144cm
 • 144cm - 162cm
 • 162cm - 180cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 4cm
 • 4cm - 8cm
 • 8cm - 12cm
 • 12cm - 16cm
 • 16cm - 20cm
 • 20cm - 24cm
 • 24cm - 28cm
 • 28cm - 32cm
 • 32cm - 36cm

Nhập khoảng Đường kính:


Lọc theo Thể tích:

 • Tất cả
 • 0ml - 3,000ml
 • 3,000ml - 6,000ml
 • 6,000ml - 9,000ml
 • 9,000ml - 12,000ml
 • 12,000ml - 15,000ml
 • 15,000ml - 18,000ml
 • 18,000ml - 21,000ml
 • 21,000ml - 24,000ml
 • 24,000ml - 27,000ml
 • 27,000ml - 30,000ml

Nhập khoảng Thể tích:


Lọ hoa men đá dáng chân thon màu đỏ kẻ chỉ vàng kim, cao 28cm
Lọ hoa men đá dáng chân thon màu đỏ kẻ chỉ vàng kim, cao 28cm
480,000
Mã: 54091
Bộ ấm chén dáng tống nâu khắc Phúc Lộc Thọ kẻ chỉ đỏ in logo
Bộ ấm chén dáng tống nâu khắc Phúc Lộc Thọ kẻ chỉ đỏ in logo
Liên hệ
Mã: 53844
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ vẽ vàng 24k, cao 140cm
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ vẽ vàng 24k, cao 140cm
Liên hệ
Mã: 53788
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ dát vàng 24k, cao 140cm
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ dát vàng 24k, cao 140cm
150,000,000
Mã: 53787
Bộ đũa thờ 6 đôi
Bộ đũa thờ 6 đôi
45,000
Mã: 53561-1
Bộ đũa thờ 10 đôi
Bộ đũa thờ 10 đôi
55,000
Mã: 53561
Bộ ấm chén gốm dáng tống khắc Phúc Lộc Thọ đen bọc đồng đầy đủ phụ kiện, 350ml
Bộ ấm chén gốm dáng tống khắc Phúc Lộc Thọ đen bọc đồng đầy đủ phụ kiện, 350ml
2,190,000
Mã: 53396
Đôi lọ tu hú men lam vẽ Mai Cài Thọ, cao 26cm
Đôi lọ tu hú men lam vẽ Mai Cài Thọ, cao 26cm
1,100,000
Mã: 53363
Đôi lộc bình men lam vẽ Phúc Đức Trường Thọ, cao 1m40
Đôi lộc bình men lam vẽ Phúc Đức Trường Thọ, cao 1m40
7,500,000
Mã: 53327-1
Đôi lộc bình men lam vẽ Phúc Đức Trường Thọ, cao 1m60
Đôi lộc bình men lam vẽ Phúc Đức Trường Thọ, cao 1m60
9,800,000
Mã: 53327
Đôi lộc bình men chàm cổ vẽ Lộc Hạc Trường Thọ, cao 1m40
Đôi lộc bình men chàm cổ vẽ Lộc Hạc Trường Thọ, cao 1m40
4,200,000
Mã: 53319-1
Đôi lộc bình men chàm cổ vẽ Lộc Hạc Trường Thọ, cao 1m60
Đôi lộc bình men chàm cổ vẽ Lộc Hạc Trường Thọ, cao 1m60
5,600,000
Mã: 53319
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu nền đỏ, cao 26cm
Tượng Thần Tài - Thổ Địa men màu nền đỏ, cao 26cm
900,000
Mã: 53294
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ Dát Vàng 24k, cao 1m20
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ Dát Vàng 24k, cao 1m20
Liên hệ
Mã: 53265-2
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ Dát Vàng 24k, cao 1m60
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ Dát Vàng 24k, cao 1m60
Liên hệ
Mã: 53265-1
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ Dát Vàng 24k, cao 1m40
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ Dát Vàng 24k, cao 1m40
Liên hệ
Mã: 53265
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Sen Hạc Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 35cm
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Sen Hạc Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 35cm
1,050,000
Mã: 53245-1
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Sen Hạc Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 30cm
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Sen Hạc Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 30cm
800,000
Mã: 53245
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Công Danh Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 35cm
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Công Danh Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 35cm
1,050,000
Mã: 53241-1
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Công Danh Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 30cm
Lọ hoa men màu dáng chân thon họa tiết Công Danh Phú Quý vàng kim, nền đỏ cao 30cm
800,000
Mã: 53241
Lọ hoa men đá dáng chân thon màu đỏ, cao 28cm
Lọ hoa men đá dáng chân thon màu đỏ, cao 28cm
380,000
Mã: 53235
Lọ hoa chân thon gốm đất đỏ in logo VTV, cao 28cm
Lọ hoa chân thon gốm đất đỏ in logo VTV, cao 28cm
380,000
Mã: 53032
Bộ ấm chén dáng tống nâu khắc Phúc Lộc Thọ kẻ chỉ đỏ in logo VTV, 350ml
Bộ ấm chén dáng tống nâu khắc Phúc Lộc Thọ kẻ chỉ đỏ in logo VTV, 350ml
750,000
Mã: 53011
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 06
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 06
79,980,000
Mã: 52880
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 05
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 05
18,530,000
Mã: 52735
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 04
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 04
33,390,000
Mã: 52732
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k - 01
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k - 01
36,620,000
Mã: 52731
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 03
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 03
25,390,000
Mã: 52717
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k
Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k
27,700,000
Mã: 52682
Đôi lọ bảo bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ dát vàng, cao 1m
Đôi lọ bảo bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ dát vàng, cao 1m
Liên hệ
Mã: 52679
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ, 56cm
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ, 56cm
4,000,000
Mã: 52666
Đôi lọ hoa chân thon men rạn hoạ tiết hoa sen cao 27cm
Đôi lọ hoa chân thon men rạn hoạ tiết hoa sen cao 27cm
350,000
Mã: 52575
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 02
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 02
26,310,000
Mã: 52566
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 01
Bộ đồ thờ Như Ý Cát Tường men rạn đắp nổi Rồng vẽ vàng 24k - 01
36,510,000
Mã: 52565
Bộ đồ thờ Hỏa Long họa tiết Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ 03
Bộ đồ thờ Hỏa Long họa tiết Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ 03
2,080,000
Mã: 52501
Bộ đồ thờ Hỏa Long họa tiết Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ 02
Bộ đồ thờ Hỏa Long họa tiết Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ 02
3,750,000
Mã: 52500
Bộ đồ thờ Hỏa Long họa tiết Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ 01
Bộ đồ thờ Hỏa Long họa tiết Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ 01
3,974,000
Mã: 52499
Đôi đèn dầu họa tiết Rồng Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ, cao 14cm
Đôi đèn dầu họa tiết Rồng Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ, cao 14cm
280,000
Mã: 52497-1
Ống hương họa tiết Rồng Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ, cao 18cm
Ống hương họa tiết Rồng Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ, cao 18cm
160,000
Mã: 52496-2
Ống hương họa tiết Rồng Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ, cao 20cm
Ống hương họa tiết Rồng Phúc - Lộc - Thọ vàng kim men đỏ, cao 20cm
200,000
Mã: 52496-1
TRẢ GÓP 0% Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10