Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 1,200,000đ
 • 1,200,000đ - 2,400,000đ
 • 2,400,000đ - 3,600,000đ
 • 3,600,000đ - 4,800,000đ
 • 4,800,000đ - 6,000,000đ
 • 6,000,000đ - 7,200,000đ
 • 7,200,000đ - 8,400,000đ
 • 8,400,000đ - 9,600,000đ
 • 9,600,000đ - 10,800,000đ
 • 10,800,000đ - 12,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 3cm
 • 3cm - 6cm
 • 6cm - 9cm
 • 9cm - 12cm
 • 12cm - 15cm
 • 15cm - 18cm
 • 18cm - 21cm
 • 21cm - 24cm
 • 24cm - 27cm
 • 27cm - 30cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 5cm
 • 5cm - 10cm
 • 10cm - 15cm
 • 15cm - 20cm
 • 20cm - 25cm
 • 25cm - 30cm
 • 30cm - 35cm
 • 35cm - 40cm
 • 40cm - 45cm
 • 45cm - 50cm

Nhập khoảng Đường kính:


Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Phú Quý vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Phú Quý vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
1,800,000
Mã: 54189
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 12cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 12cm
Liên hệ
Mã: 52719-4
Bát hương men rạn hoạ tiết hoa sen đường kính 16cm
Bát hương men rạn hoạ tiết hoa sen đường kính 16cm
195,000
Mã: 52573-1
Chân kê bát hương Long Trấn men lam họa tiết Rồng vẽ vàng 24k, đường kính 20cm
Chân kê bát hương Long Trấn men lam họa tiết Rồng vẽ vàng 24k, đường kính 20cm
1,050,000
Mã: 53900
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 14cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 14cm
220,000
Mã: 53218-2
Bát hương men lam vẽ Sen Đại Cát vẽ vàng 24k, đường kính 14cm
Bát hương men lam vẽ Sen Đại Cát vẽ vàng 24k, đường kính 14cm
1,050,000
Mã: 53781
Bát thuyền sâu men lam cổ Rồng Phượng Như Ý, 41x16cm
Bát thuyền sâu men lam cổ Rồng Phượng Như Ý, 41x16cm
540,000
Mã: 53752
Bát thờ men lam cổ Rồng Phượng Như Ý
Bát thờ men lam cổ Rồng Phượng Như Ý
54,000
Mã: 53751
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 20cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 20cm
370,000
Mã: 53218-1
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý, đường kính 35cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý, đường kính 35cm
3,560,000
Mã: 45552-8
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 18cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 18cm
1,300,000
Mã: 52719-3
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 14cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 14cm
800,000
Mã: 52719-2
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 16cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 16cm
950,000
Mã: 52719-1
Chân kê bát hương men rạn Long Trấn đắp nổi Rồng, đường kính 12cm
Chân kê bát hương men rạn Long Trấn đắp nổi Rồng, đường kính 12cm
200,000
Mã: 51225-6
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 14cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 14cm
1,400,000
Mã: 52906-5
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 16cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 16cm
1,600,000
Mã: 52906-4
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 18cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 18cm
1,800,000
Mã: 52906-3
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 25cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 25cm
2,400,000
Mã: 52906-2
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 22cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 22cm
2,200,000
Mã: 52906-1
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 12cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 12cm
2,800,000
Mã: 52907-6
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 14cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 14cm
3,000,000
Mã: 52907-5
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 16cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 16cm
3,200,000
Mã: 52907-4
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 18cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 18cm
4,200,000
Mã: 52907-3
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 25cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 25cm
5,400,000
Mã: 52907-2
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 22cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 22cm
5,000,000
Mã: 52907-1
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Phú Quý, đường kính 22cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Phú Quý, đường kính 22cm
390,000
Mã: 49750-5
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 12cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 12cm
170,000
Mã: 53218
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường viền hoa, đường kính 12cm
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường viền hoa, đường kính 12cm
340,000
Mã: 52056-4
Chân kê bát hương đắp nổi rồng màu đỏ -vẽ vàng đường kính 18cm
Chân kê bát hương đắp nổi rồng màu đỏ -vẽ vàng đường kính 18cm
1,800,000
Mã: 50765-3
Chân kê bát hương đắp nổi rồng màu đỏ -vẽ vàng đường kính 20cm
Chân kê bát hương đắp nổi rồng màu đỏ -vẽ vàng đường kính 20cm
2,000,000
Mã: 50765-2
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 20cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 20cm
4,600,000
Mã: 52907
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 20cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng dát vàng 24k, đường kính 20cm
2,000,000
Mã: 52906
Chân kê bát hương men lam hoạ tiết hoa Sen đường kính 14cm
Chân kê bát hương men lam hoạ tiết hoa Sen đường kính 14cm
90,000
Mã: 52901
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường viền hoa, đường kính 16cm
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường viền hoa, đường kính 16cm
580,000
Mã: 52056-3
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường viền hoa, đường kính 18cm
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường viền hoa, đường kính 18cm
680,000
Mã: 52056-2
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 20cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 20cm
1,400,000
Mã: 52719
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
4,800,000
Mã: 52707-6
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 22cm
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 22cm
3,800,000
Mã: 52707-5
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 12cm
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 12cm
1,200,000
Mã: 52707-4
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 14cm
Bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 14cm
1,900,000
Mã: 52707-3
TRẢ GÓP 0% Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10