Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 1,200,000đ
 • 1,200,000đ - 2,400,000đ
 • 2,400,000đ - 3,600,000đ
 • 3,600,000đ - 4,800,000đ
 • 4,800,000đ - 6,000,000đ
 • 6,000,000đ - 7,200,000đ
 • 7,200,000đ - 8,400,000đ
 • 8,400,000đ - 9,600,000đ
 • 9,600,000đ - 10,800,000đ
 • 10,800,000đ - 12,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 3cm
 • 3cm - 6cm
 • 6cm - 9cm
 • 9cm - 12cm
 • 12cm - 15cm
 • 15cm - 18cm
 • 18cm - 21cm
 • 21cm - 24cm
 • 24cm - 27cm
 • 27cm - 30cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 5cm
 • 5cm - 10cm
 • 10cm - 15cm
 • 15cm - 20cm
 • 20cm - 25cm
 • 25cm - 30cm
 • 30cm - 35cm
 • 35cm - 40cm
 • 40cm - 45cm
 • 45cm - 50cm

Nhập khoảng Đường kính:


Chân kê bát hương phi 14cm Xanh lục bảo đắp nổi rồng - vẽ vàng 24k
Chân kê bát hương phi 14cm Xanh lục bảo đắp nổi rồng - vẽ vàng 24k
1,400,000
Mã: 49136-2
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 12cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 12cm
320,000
Mã: 54907-8
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 30cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 30cm
2,900,000
Mã: 54907-7
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 28cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 28cm
2,700,000
Mã: 54907-6
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 25cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 25cm
1,600,000
Mã: 54907-5
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 22cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 22cm
820,000
Mã: 54907-4
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 20cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 20cm
700,000
Mã: 54907-3
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 14cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 14cm
400,000
Mã: 54907-2
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 16cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 16cm
460,000
Mã: 54907-1
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 18cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát, đường kính 18cm
580,000
Mã: 54907
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 25cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 25cm
2,100,000
Mã: 54906-5
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 22cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 22cm
1,600,000
Mã: 54906-4
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 20cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 20cm
1,400,000
Mã: 54906-3
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 14cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 14cm
750,000
Mã: 54906-2
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 16cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 16cm
950,000
Mã: 54906-1
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 18cm
Bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vân vuốt, đường kính 18cm
1,200,000
Mã: 54906
Chân kê bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
Chân kê bát hương men lam cổ vẽ Rồng Đại Phát vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
1,650,000
Mã: 49580-5
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 14cm
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 14cm
85,000
Mã: 54598-3
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 16cm
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 16cm
105,000
Mã: 54598-2
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 14cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 14cm
500,000
Mã: 54616-4
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 16cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 16cm
600,000
Mã: 54616-3
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 18cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 18cm
700,000
Mã: 54616-2
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 22cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 22cm
980,000
Mã: 54616-1
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 20cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 20cm
860,000
Mã: 54616
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 20cm
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 20cm
185,000
Mã: 54598-1
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 18cm
Chân kê bát hương họa tiết Sen vàng kim, đường kính 18cm
130,000
Mã: 54598
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 14cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 14cm
900,000
Mã: 54381-4
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 16cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 16cm
1,200,000
Mã: 54381-3
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 18cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 18cm
1,500,000
Mã: 54381-2
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 22cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 22cm
2,200,000
Mã: 54381-1
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 20cm
Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Như Ý dát vàng 24k, đường kính 20cm
1,850,000
Mã: 54381
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 18cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 18cm
300,000
Mã: 53218-4
Bát hương dáng quả lựu men lam cổ viền nâu vẽ hoạ tiết Rồng, vẽ vàng 24k đường kính 28cm
Bát hương dáng quả lựu men lam cổ viền nâu vẽ hoạ tiết Rồng, vẽ vàng 24k đường kính 28cm
3,200,000
Mã: 54333
Chân kê bát hương Long Trấn men lam họa tiết Rồng vẽ vàng 24k, đường kính 16cm
Chân kê bát hương Long Trấn men lam họa tiết Rồng vẽ vàng 24k, đường kính 16cm
1,140,000
Mã: 53900-1
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 16cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 16cm
260,000
Mã: 53218-3
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Phú Quý vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Rồng Phú Quý vẽ vàng 24k, đường kính 25cm
1,800,000
Mã: 54189
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 12cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường vẽ vàng 24k, đường kính 12cm
640,000
Mã: 52719-4
Bát hương men rạn hoạ tiết hoa sen đường kính 16cm
Bát hương men rạn hoạ tiết hoa sen đường kính 16cm
195,000
Mã: 52573-1
Chân kê bát hương Long Trấn men lam họa tiết Rồng vẽ vàng 24k, đường kính 20cm
Chân kê bát hương Long Trấn men lam họa tiết Rồng vẽ vàng 24k, đường kính 20cm
1,050,000
Mã: 53900
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 14cm
Chân kê bát hương men rạn đắp nổi Sen Cát Tường tròn, đường kính 14cm
220,000
Mã: 53218-2
Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10