Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 400,000đ
 • 400,000đ - 800,000đ
 • 800,000đ - 1,200,000đ
 • 1,200,000đ - 1,600,000đ
 • 1,600,000đ - 2,000,000đ
 • 2,000,000đ - 2,400,000đ
 • 2,400,000đ - 2,800,000đ
 • 2,800,000đ - 3,200,000đ
 • 3,200,000đ - 3,600,000đ
 • 3,600,000đ - 4,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 1cm
 • 1cm - 2cm
 • 2cm - 3cm
 • 3cm - 4cm
 • 4cm - 5cm
 • 5cm - 6cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 100cm
 • 100cm - 200cm
 • 200cm - 300cm
 • 300cm - 400cm
 • 400cm - 500cm
 • 500cm - 600cm
 • 600cm - 700cm
 • 700cm - 800cm
 • 800cm - 900cm
 • 900cm - 1,000cm

Nhập khoảng Đường kính:


Lọc theo Thể tích:

 • Tất cả
 • 0ml - 150ml
 • 150ml - 300ml
 • 300ml - 450ml
 • 450ml - 600ml
 • 600ml - 750ml
 • 750ml - 900ml
 • 900ml - 1,050ml
 • 1,050ml - 1,200ml
 • 1,200ml - 1,350ml
 • 1,350ml - 1,500ml

Nhập khoảng Thể tích:


Chén vuông men rạn cổ cảnh sơn thuỷ bọc đồng
Chén vuông men rạn cổ cảnh sơn thuỷ bọc đồng
Liên hệ
Mã: 53846-1
Bộ ấm chén men kem vẽ ngàn hoa tràm cổ, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ ngàn hoa tràm cổ, 1,2 Lít
1,050,000
Mã: 54164
Bộ ấm chén men kem vẽ Dâu tây, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Dâu tây, 1,2 Lít
900,000
Mã: 54163
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1,2 Lít
780,000
Mã: 54158-1
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1,2 Lít
780,000
Mã: 54162-1
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1 Lít
700,000
Mã: 54162
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa mặt trời, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa mặt trời, 1 Lít
700,000
Mã: 54161
Bộ ấm chén men kem vẽ viền hoa khay chữ nhật, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ viền hoa khay chữ nhật, 1 Lít
1,360,000
Mã: 54160
Bộ ấm chén men kem vẽ Cú Mèo khay chữ nhật, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Cú Mèo khay chữ nhật, 1 Lít
1,050,000
Mã: 54159
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1 Lít
700,000
Mã: 54158
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa đào hồng, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa đào hồng, 1 Lít
920,000
Mã: 54157
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa 3 bông, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa 3 bông, 1,2 Lít
780,000
Mã: 54156
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa lá tràm cổ, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa lá tràm cổ, 1 Lít
1,300,000
Mã: 54155
Bộ ấm chén men kem vẽ cá đàn, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ cá đàn, 1 Lít
700,000
Mã: 54154
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa Đào phai khay chữ nhật, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa Đào phai khay chữ nhật, 1 Lít
1,160,000
Mã: 54153
Bộ ấm chén tử sa đắp nổi hoa Tùng đỏ đen in logo, 380ml
Bộ ấm chén tử sa đắp nổi hoa Tùng đỏ đen in logo, 380ml
585,000
Mã: 54089
Bộ ấm chén quai ngang, gốm hồng sa khắc sao vàng, 300ml
Bộ ấm chén quai ngang, gốm hồng sa khắc sao vàng, 300ml
530,000
Mã: 53998
Bộ ấm chén nâu son dáng tròn gốm hồng sa, chén lòng xanh chỉ đen 280ml
Bộ ấm chén nâu son dáng tròn gốm hồng sa, chén lòng xanh chỉ đen 280ml
530,000
Mã: 53946
Bộ ấm chén dáng múi bầu men hoả biến xanh chén lòng hoa, 500ml
Bộ ấm chén dáng múi bầu men hoả biến xanh chén lòng hoa, 500ml
1,050,000
Mã: 53859
Bộ ấm chén dáng chóp lửa men trắng kẻ chỉ vàng kim - in logo
Bộ ấm chén dáng chóp lửa men trắng kẻ chỉ vàng kim - in logo
Liên hệ
Mã: 53856
Bộ ấm chén dáng bưởi họa tiết sen vàng kim kẻ chỉ vàng kim, 650ml
Bộ ấm chén dáng bưởi họa tiết sen vàng kim kẻ chỉ vàng kim, 650ml
600,000
Mã: 53853
Bộ ấm chén gốm đắp nổi phù dung đen đỏ chén mộc, 380ml
Bộ ấm chén gốm đắp nổi phù dung đen đỏ chén mộc, 380ml
470,000
Mã: 53852
Cặp chén đĩa vuông men rạn cổ cảnh sơn thuỷ bọc đồng
Cặp chén đĩa vuông men rạn cổ cảnh sơn thuỷ bọc đồng
120,000
Mã: 53846
Bộ ấm chén dáng công men trắng cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió vẽ vàng 24k, in logo
Bộ ấm chén dáng công men trắng cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió vẽ vàng 24k, in logo
Liên hệ
Mã: 53845
Bộ ấm chén dáng tống nâu khắc Phúc Lộc Thọ kẻ chỉ đỏ in logo
Bộ ấm chén dáng tống nâu khắc Phúc Lộc Thọ kẻ chỉ đỏ in logo
Liên hệ
Mã: 53844
Bộ ấm chén mẫu đơn men trắng kẻ chỉ vàng kim, in logo
Bộ ấm chén mẫu đơn men trắng kẻ chỉ vàng kim, in logo
Liên hệ
Mã: 53843
Bộ ấm chén dáng quả đào men kem vẽ hoa vàng, 600ml
Bộ ấm chén dáng quả đào men kem vẽ hoa vàng, 600ml
Liên hệ
Mã: 53777
Bộ ấm chén dáng công men cổ cảnh Làng Quê, 350ml
Bộ ấm chén dáng công men cổ cảnh Làng Quê, 350ml
390,000
Mã: 53774
Bộ ấm chén quả hồng men cổ cảnh Làng Quê, 350ml
Bộ ấm chén quả hồng men cổ cảnh Làng Quê, 350ml
390,000
Mã: 53773
Bộ ấm chén dáng thấp men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền, 300ml
Bộ ấm chén dáng thấp men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền, 300ml
390,000
Mã: 53772
Bộ ấm chén dáng thấp men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền đầy đủ phụ kiện, 300ml
Bộ ấm chén dáng thấp men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền đầy đủ phụ kiện, 300ml
710,000
Mã: 53771
Bộ ấm chén dáng công men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền đầy đủ phụ kiện, 350ml
Bộ ấm chén dáng công men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền đầy đủ phụ kiện, 350ml
710,000
Mã: 53770
Bộ ấm chén dáng công men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền, 350ml
Bộ ấm chén dáng công men lam cổ cảnh Trúc Lâm Thất Hiền, 350ml
390,000
Mã: 53769
Bộ ấm chén dáng công men lam cổ cảnh Làng Quê, 350ml
Bộ ấm chén dáng công men lam cổ cảnh Làng Quê, 350ml
390,000
Mã: 53768
Bộ ấm chén chóp lửa men lam cổ cảnh Làng Quê, 350ml
Bộ ấm chén chóp lửa men lam cổ cảnh Làng Quê, 350ml
390,000
Mã: 53767
Bộ ấm chén dáng đèn thần men lam cổ cảnh Làng Quê, 600ml
Bộ ấm chén dáng đèn thần men lam cổ cảnh Làng Quê, 600ml
550,000
Mã: 53765
Bộ ấm chén quả hồng men lam cổ cảnh Làng Quê, 350ml
Bộ ấm chén quả hồng men lam cổ cảnh Làng Quê, 350ml
390,000
Mã: 53762
Bộ ấm chén gốm mộc dáng tống Phúc - Lộc - Thọ màu đen chỉ bạc, 350ml
Bộ ấm chén gốm mộc dáng tống Phúc - Lộc - Thọ màu đen chỉ bạc, 350ml
650,000
Mã: 53743
Bộ ấm chén đĩa bay gốm ganh quai đồng cao cấp đầy đủ phụ kiện, 400ml
Bộ ấm chén đĩa bay gốm ganh quai đồng cao cấp đầy đủ phụ kiện, 400ml
2,540,000
Mã: 53727
Bộ ấm chén đĩa bay gốm ganh quai đồng cao cấp, 400ml
Bộ ấm chén đĩa bay gốm ganh quai đồng cao cấp, 400ml
1,800,000
Mã: 53726
TRẢ GÓP 0% Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10