Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 15,000,000đ
 • 15,000,000đ - 30,000,000đ
 • 30,000,000đ - 45,000,000đ
 • 45,000,000đ - 60,000,000đ
 • 60,000,000đ - 75,000,000đ
 • 75,000,000đ - 90,000,000đ
 • 90,000,000đ - 105,000,000đ
 • 105,000,000đ - 120,000,000đ
 • 120,000,000đ - 135,000,000đ
 • 135,000,000đ - 150,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 100cm
 • 100cm - 200cm
 • 200cm - 300cm
 • 300cm - 400cm
 • 400cm - 500cm
 • 500cm - 600cm
 • 600cm - 700cm
 • 700cm - 800cm
 • 800cm - 900cm
 • 900cm - 1,000cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 100cm
 • 100cm - 200cm
 • 200cm - 300cm
 • 300cm - 400cm
 • 400cm - 500cm
 • 500cm - 600cm
 • 600cm - 700cm
 • 700cm - 800cm
 • 800cm - 900cm
 • 900cm - 1,000cm

Nhập khoảng Đường kính:


Lọc theo Thể tích:

 • Tất cả
 • 0ml - 5,000ml
 • 5,000ml - 10,000ml
 • 10,000ml - 15,000ml
 • 15,000ml - 20,000ml
 • 20,000ml - 25,000ml
 • 25,000ml - 30,000ml
 • 30,000ml - 35,000ml
 • 35,000ml - 40,000ml
 • 40,000ml - 45,000ml
 • 45,000ml - 50,000ml

Nhập khoảng Thể tích:


Bộ 3 hũ vuông men kem vẽ bèo xanh (kèm khay gỗ)
Bộ 3 hũ vuông men kem vẽ bèo xanh (kèm khay gỗ)
Liên hệ
Mã: 54171
Bộ 3 hũ vuông men kem vẽ bèo (kèm khay gỗ)
Bộ 3 hũ vuông men kem vẽ bèo (kèm khay gỗ)
660,000
Mã: 54170
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ hoa đào hồng (kèm khay gỗ)
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ hoa đào hồng (kèm khay gỗ)
820,000
Mã: 54169
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ viền hoa xanh (kèm khay gỗ)
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ viền hoa xanh (kèm khay gỗ)
820,000
Mã: 54168
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ viền hoa vàng (kèm khay gỗ)
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ viền hoa vàng (kèm khay gỗ)
820,000
Mã: 54167
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ hoa Đào phai (kèm khay gỗ)
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ hoa Đào phai (kèm khay gỗ)
820,000
Mã: 54166
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ ngàn hoa tràm cổ (kèm khay gỗ)
Bộ 4 hũ vuông men kem vẽ ngàn hoa tràm cổ (kèm khay gỗ)
980,000
Mã: 54165
Bộ ấm chén men kem vẽ ngàn hoa tràm cổ, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ ngàn hoa tràm cổ, 1,2 Lít
1,050,000
Mã: 54164
Bộ ấm chén men kem vẽ Dâu tây, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Dâu tây, 1,2 Lít
900,000
Mã: 54163
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1,2 Lít
780,000
Mã: 54158-1
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1,2 Lít
780,000
Mã: 54162-1
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Mèo kute, 1 Lít
700,000
Mã: 54162
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa mặt trời, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa mặt trời, 1 Lít
700,000
Mã: 54161
Bộ ấm chén men kem vẽ viền hoa khay chữ nhật, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ viền hoa khay chữ nhật, 1 Lít
1,360,000
Mã: 54160
Bộ ấm chén men kem vẽ Cú Mèo khay chữ nhật, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ Cú Mèo khay chữ nhật, 1 Lít
1,050,000
Mã: 54159
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ lá tràm cổ, 1 Lít
700,000
Mã: 54158
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa đào hồng, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa đào hồng, 1 Lít
920,000
Mã: 54157
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa 3 bông, 1,2 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa 3 bông, 1,2 Lít
780,000
Mã: 54156
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa lá tràm cổ, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa lá tràm cổ, 1 Lít
1,300,000
Mã: 54155
Bộ ấm chén men kem vẽ cá đàn, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ cá đàn, 1 Lít
700,000
Mã: 54154
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa Đào phai khay chữ nhật, 1 Lít
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa Đào phai khay chữ nhật, 1 Lít
1,160,000
Mã: 54153
Bộ trà tết men kem vẽ hoa đào phai, 1L
Bộ trà tết men kem vẽ hoa đào phai, 1L
1,600,000
Mã: 54152
Lọ hoa dáng đầm men hỏa biến xanh đá khắc sen, cao 13cm
Lọ hoa dáng đầm men hỏa biến xanh đá khắc sen, cao 13cm
Liên hệ
Mã: 51681-1
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men trắng, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men trắng, 350ml
Liên hệ
Mã: 54150
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men trắng, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men trắng, 350ml
Liên hệ
Mã: 54149
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men trắng, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men trắng, 350ml
Liên hệ
Mã: 54148
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men trắng, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men trắng, 250ml
Liên hệ
Mã: 54147
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men trắng, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men trắng, 300ml
Liên hệ
Mã: 54146
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu hồng đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu hồng đất, 350ml
Liên hệ
Mã: 54145
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu hồng đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu hồng đất, 350ml
Liên hệ
Mã: 54144
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu hồng đất, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu hồng đất, 350ml
Liên hệ
Mã: 54143
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu hồng đất, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu hồng đất, 250ml
Liên hệ
Mã: 54142
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu hồng đất, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu hồng đất, 300ml
Liên hệ
Mã: 54141
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh lá, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh lá, 350ml
Liên hệ
Mã: 54140
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh lá, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh lá, 350ml
Liên hệ
Mã: 54139
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh lá, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng tròn thấp men đá màu xanh lá, 350ml
Liên hệ
Mã: 54138
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh lá, 250ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát thấp men đá màu xanh lá, 250ml
Liên hệ
Mã: 54137
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh lá, 300ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng thon men đá màu xanh lá, 300ml
Liên hệ
Mã: 54136
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng lục giác men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
Liên hệ
Mã: 54133
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
Bình đựng dầu gội, sữa tắm dáng vát cao men đá màu xanh thiên thanh, 350ml
Liên hệ
Mã: 54132
TRẢ GÓP 0% Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10