Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 3,100,000đ
 • 3,100,000đ - 6,200,000đ
 • 6,200,000đ - 9,300,000đ
 • 9,300,000đ - 12,400,000đ
 • 12,400,000đ - 15,500,000đ
 • 15,500,000đ - 18,600,000đ
 • 18,600,000đ - 21,700,000đ
 • 21,700,000đ - 24,800,000đ
 • 24,800,000đ - 27,900,000đ
 • 27,900,000đ - 31,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 18cm
 • 18cm - 36cm
 • 36cm - 54cm
 • 54cm - 72cm
 • 72cm - 90cm
 • 90cm - 108cm
 • 108cm - 126cm
 • 126cm - 144cm
 • 144cm - 162cm
 • 162cm - 180cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 12cm
 • 12cm - 24cm
 • 24cm - 36cm
 • 36cm - 48cm
 • 48cm - 60cm
 • 60cm - 72cm
 • 72cm - 84cm
 • 84cm - 96cm
 • 96cm - 108cm
 • 108cm - 120cm

Nhập khoảng Đường kính:


Lọc theo Thể tích:

 • Tất cả
 • 0ml - 5,000ml
 • 5,000ml - 10,000ml
 • 10,000ml - 15,000ml
 • 15,000ml - 20,000ml
 • 20,000ml - 25,000ml
 • 25,000ml - 30,000ml
 • 30,000ml - 35,000ml
 • 35,000ml - 40,000ml
 • 40,000ml - 45,000ml
 • 45,000ml - 50,000ml

Nhập khoảng Thể tích:


Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt vẽ vàng 24k, cao 35cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt vẽ vàng 24k, cao 35cm
Liên hệ
Mã: 47710-3
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt vẽ vàng 24k, cao 32cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt vẽ vàng 24k, cao 32cm
Liên hệ
Mã: 47710-2
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt vẽ vàng 24k, cao 27cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt vẽ vàng 24k, cao 27cm
Liên hệ
Mã: 47710-1
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 35cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 35cm
Liên hệ
Mã: 54905-3
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 32cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 32cm
Liên hệ
Mã: 54905-2
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 27cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 27cm
Liên hệ
Mã: 54905-1
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 25cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ vẽ Sen Tài Lộc, cao 25cm
Liên hệ
Mã: 54905
Lọ hoa gốm dáng trụ cổ nhỏ vân sóng, cao 33cm
Lọ hoa gốm dáng trụ cổ nhỏ vân sóng, cao 33cm
Liên hệ
Mã: 54887
Lọ hoa gốm dáng rỏ cua vân sóng, cao 27cm
Lọ hoa gốm dáng rỏ cua vân sóng, cao 27cm
Liên hệ
Mã: 54886
Lọ hoa gốm dáng bom cổ nhỏ vân sóng, cao 31cm
Lọ hoa gốm dáng bom cổ nhỏ vân sóng, cao 31cm
Liên hệ
Mã: 54885
Lọ hoa gốm dáng miệng cao vân sóng, cao 33cm
Lọ hoa gốm dáng miệng cao vân sóng, cao 33cm
Liên hệ
Mã: 54884
Lọ hoa gốm dáng ống vân sóng, cao 35cm
Lọ hoa gốm dáng ống vân sóng, cao 35cm
Liên hệ
Mã: 54883
Lọ hoa gốm dáng vò tròn vân sóng, cao 18cm
Lọ hoa gốm dáng vò tròn vân sóng, cao 18cm
Liên hệ
Mã: 54882
Lọ hoa gốm dáng cố vát vân sóng, cao 23cm
Lọ hoa gốm dáng cố vát vân sóng, cao 23cm
Liên hệ
Mã: 54881
Lọ hoa gốm dáng cố nhỏ vân sóng, cao 22cm
Lọ hoa gốm dáng cố nhỏ vân sóng, cao 22cm
Liên hệ
Mã: 54880
Lọ hoa gốm dáng bầu cổ nhỏ vân sóng, cao 23cm
Lọ hoa gốm dáng bầu cổ nhỏ vân sóng, cao 23cm
Liên hệ
Mã: 54879
Lọ hoa dáng chuông béo vân sóng màu rêu, cao 15cm
Lọ hoa dáng chuông béo vân sóng màu rêu, cao 15cm
Liên hệ
Mã: 54874-1
Lọ hoa dáng eo thon vân sóng màu rêu, cao 29cm
Lọ hoa dáng eo thon vân sóng màu rêu, cao 29cm
Liên hệ
Mã: 54878
Lọ hoa dáng bom cổ nhỏ vân sóng màu rêu, cao 31cm
Lọ hoa dáng bom cổ nhỏ vân sóng màu rêu, cao 31cm
Liên hệ
Mã: 54877
Lọ hoa dáng trụ cổ nhỏ vân sóng màu rêu, cao 33cm
Lọ hoa dáng trụ cổ nhỏ vân sóng màu rêu, cao 33cm
Liên hệ
Mã: 54876
Lọ hoa dáng chân loe vân sóng màu rêu, cao 27cm
Lọ hoa dáng chân loe vân sóng màu rêu, cao 27cm
Liên hệ
Mã: 54875
Lọ hoa dáng chuông béo vân sóng màu rêu, cao 27cm
Lọ hoa dáng chuông béo vân sóng màu rêu, cao 27cm
Liên hệ
Mã: 54874
Lọ hoa dáng miệng cao vân sóng màu rêu, cao 33cm
Lọ hoa dáng miệng cao vân sóng màu rêu, cao 33cm
Liên hệ
Mã: 54873
Lọ hoa dáng ống trụ vân sóng màu rêu, cao 30cm
Lọ hoa dáng ống trụ vân sóng màu rêu, cao 30cm
Liên hệ
Mã: 54872
Lọ hoa dáng đầm vân sóng màu rêu, cao 30cm
Lọ hoa dáng đầm vân sóng màu rêu, cao 30cm
Liên hệ
Mã: 54871
Lọ hoa dáng cố nhỏ vân sóng màu rêu, cao 22cm
Lọ hoa dáng cố nhỏ vân sóng màu rêu, cao 22cm
Liên hệ
Mã: 54870
Lọ hoa men màu dáng miệng lượn vẽ hoa Sen, cao 26cm
Lọ hoa men màu dáng miệng lượn vẽ hoa Sen, cao 26cm
Liên hệ
Mã: 54869
Lọ hoa men màu dáng miệng lượn vẽ hoa Cúc, cao 26cm
Lọ hoa men màu dáng miệng lượn vẽ hoa Cúc, cao 26cm
Liên hệ
Mã: 54868
Lọ hoa men màu dáng miệng loe chữ Phúc vẽ hoa Sen, cao 29,5cm
Lọ hoa men màu dáng miệng loe chữ Phúc vẽ hoa Sen, cao 29,5cm
Liên hệ
Mã: 54867
Lọ hoa men màu dáng miệng loe vẽ hoa Sen, cao 29,5cm
Lọ hoa men màu dáng miệng loe vẽ hoa Sen, cao 29,5cm
Liên hệ
Mã: 54866
Lọ hoa gốm dáng miệng loe chữ Phúc vẽ hoa Sen, cao 29,5cm
Lọ hoa gốm dáng miệng loe chữ Phúc vẽ hoa Sen, cao 29,5cm
Liên hệ
Mã: 54865
Đôi lọ men rạn họa tiết Rồng Phượng, cao 24cm
Đôi lọ men rạn họa tiết Rồng Phượng, cao 24cm
320,000
Mã: 48998-3
Lọ hoa sơn mài dáng bom họa tiết hoa Đào phai, cao 29cm
Lọ hoa sơn mài dáng bom họa tiết hoa Đào phai, cao 29cm
160,000
Mã: 54851
Đôi lọ hoa men rạn hoạ tiết hoa sen cao 21cm
Đôi lọ hoa men rạn hoạ tiết hoa sen cao 21cm
280,000
Mã: 52508-2
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ Sen Cát Tường, vẽ vàng 24k, cao 25cm
Đôi lọ hoa miệng lượn men lam cổ Sen Cát Tường, vẽ vàng 24k, cao 25cm
2,750,000
Mã: 54826
Lọ hoa gốm dáng nan mây màu nâu, cao 17cm
Lọ hoa gốm dáng nan mây màu nâu, cao 17cm
130,000
Mã: 54821
Lọ hoa gốm dáng thạp cổ màu nâu, cao 38cm
Lọ hoa gốm dáng thạp cổ màu nâu, cao 38cm
680,000
Mã: 54820
Lọ hoa gốm dáng chum thoi màu nâu, cao 38cm
Lọ hoa gốm dáng chum thoi màu nâu, cao 38cm
540,000
Mã: 54819
Lọ hoa gốm dáng chum miệng rộng ganh nâu, cao 31cm
Lọ hoa gốm dáng chum miệng rộng ganh nâu, cao 31cm
410,000
Mã: 54818
Lọ hoa gốm dáng chum thoi ganh nâu, cao 38cm
Lọ hoa gốm dáng chum thoi ganh nâu, cao 38cm
540,000
Mã: 54817
Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10