Hotlines HN: 096.111.1010 - 081.888.1010
Hotlines HCM: 084.888.1010 - 098.246.1010
Giới thiệu Gốm 10 | Nhượng quyền Thương hiệu |
Đăng nhập | Đăng ký

Hướng dẫn mua hàng | Chính sách bảo hành | Bảo vệ thông tin người dùng
Giỏ hàng 0

Lọc theo Giá:

 • Tất cả
 • 0đ - 15,000,000đ
 • 15,000,000đ - 30,000,000đ
 • 30,000,000đ - 45,000,000đ
 • 45,000,000đ - 60,000,000đ
 • 60,000,000đ - 75,000,000đ
 • 75,000,000đ - 90,000,000đ
 • 90,000,000đ - 105,000,000đ
 • 105,000,000đ - 120,000,000đ
 • 120,000,000đ - 135,000,000đ
 • 135,000,000đ - 150,000,000đ

Nhập khoảng Giá:


Lọc theo Chiều cao:

 • Tất cả
 • 0cm - 18cm
 • 18cm - 36cm
 • 36cm - 54cm
 • 54cm - 72cm
 • 72cm - 90cm
 • 90cm - 108cm
 • 108cm - 126cm
 • 126cm - 144cm
 • 144cm - 162cm
 • 162cm - 180cm

Nhập khoảng Chiều cao:


Lọc theo Đường kính:

 • Tất cả
 • 0cm - 4cm
 • 4cm - 8cm
 • 8cm - 12cm
 • 12cm - 16cm
 • 16cm - 20cm
 • 20cm - 24cm
 • 24cm - 28cm
 • 28cm - 32cm
 • 32cm - 36cm

Nhập khoảng Đường kính:


Lọc theo Thể tích:

 • Tất cả
 • 0ml - 450ml
 • 450ml - 900ml
 • 900ml - 1,350ml
 • 1,350ml - 1,800ml
 • 1,800ml - 2,250ml
 • 2,250ml - 2,700ml
 • 2,700ml - 3,150ml
 • 3,150ml - 3,600ml
 • 3,600ml - 4,050ml
 • 4,050ml - 4,500ml

Nhập khoảng Thể tích:


Đôi lọ lộc bình men rạn đắp nổi Sen Cát Tường, cao 40cm
Đôi lọ lộc bình men rạn đắp nổi Sen Cát Tường, cao 40cm
1,600,000
Mã: 54086
Bình hút tài lộc tam hợp Tỵ-Dậu-Sửu nền đỏ vẽ vàng kim 24k, cao 35cm
Bình hút tài lộc tam hợp Tỵ-Dậu-Sửu nền đỏ vẽ vàng kim 24k, cao 35cm
6,800,000
Mã: 54080
Bình hút lộc men trắng hoạ tiết Phúc-Lộc-Thọ vẽ vàng kim, cao 27cm
Bình hút lộc men trắng hoạ tiết Phúc-Lộc-Thọ vẽ vàng kim, cao 27cm
1,750,000
Mã: 54025
Bình hút tài lộc men rạn họa tiết tứ cảnh, cao 32cm
Bình hút tài lộc men rạn họa tiết tứ cảnh, cao 32cm
720,000
Mã: 54021
Đôi lọ lộc bình men lam vẽ Tứ Cảnh, cao 1m55 ( cả chân kê)
Đôi lọ lộc bình men lam vẽ Tứ Cảnh, cao 1m55 ( cả chân kê)
7,400,000
Mã: 53793-1
Bình hút lộc men màu đắp nổi Công Đào Phú Quý vân mây vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men màu đắp nổi Công Đào Phú Quý vân mây vẽ vàng 24k, cao 30cm
13,000,000
Mã: 53944
Đôi lọ lộc bình men chàm cổ vẽ tứ cảnh, cao 1m40
Đôi lọ lộc bình men chàm cổ vẽ tứ cảnh, cao 1m40
4,200,000
Mã: 53903
Bình hút lộc men màu nền xanh coban in logo VTV quà tặng, cao 26cm
Bình hút lộc men màu nền xanh coban in logo VTV quà tặng, cao 26cm
1,400,000
Mã: 53890
Bình hút lộc mini đắp nổi Thuận Buồm Xuôi Gió nền đỏ, cao 13cm
Bình hút lộc mini đắp nổi Thuận Buồm Xuôi Gió nền đỏ, cao 13cm
650,000
Mã: 53847
Bình hút lộc miệng lượn men màu cảnh Long Phụng Vờn Ngọc vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc miệng lượn men màu cảnh Long Phụng Vờn Ngọc vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53810
Bình hút lộc miệng lượn men màu cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc miệng lượn men màu cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53809
Bình hút lộc men màu cảnh Sen Tài Lộc vẽ vàng 24k, cao 35cm
Bình hút lộc men màu cảnh Sen Tài Lộc vẽ vàng 24k, cao 35cm
Liên hệ
Mã: 53808-1
Bình hút lộc men màu cảnh Sen Tài Lộc vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men màu cảnh Sen Tài Lộc vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,800,000
Mã: 53808
Bình hút lộc miệng lượn men màu cảnh Mã Đáo Thành Công vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc miệng lượn men màu cảnh Mã Đáo Thành Công vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53807
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh ngọc, cao 35cm
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh ngọc, cao 35cm
5,200,000
Mã: 53806-1
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh ngọc, cao 30cm
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh ngọc, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53806
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh lá, cao 35cm
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh lá, cao 35cm
5,200,000
Mã: 53805-1
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh lá, cao 30cm
Bình hút lộc men màu cảnh cá Chép Liên Hoa vẽ vàng 24k nền xanh lá, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53805
Bình hút lộc miệng lượn men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Mã Đáo Thành Công vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc miệng lượn men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Mã Đáo Thành Công vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53804
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng vờn mây vẽ vàng 24k, cao 35cm
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng vờn mây vẽ vàng 24k, cao 35cm
Liên hệ
Mã: 53803-1
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng vờn mây vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng vờn mây vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53803
Bình hút lộc men màu cảnh Bách Nhi - Long Phụng vẽ vàng 24k, cao 35cm
Bình hút lộc men màu cảnh Bách Nhi - Long Phụng vẽ vàng 24k, cao 35cm
5,200,000
Mã: 53802-1
Bình hút lộc men màu cảnh Bách Nhi - Long Phụng vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men màu cảnh Bách Nhi - Long Phụng vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53802
Bình hút lộc men màu cảnh Nhất Phẩm Điểu vẽ vàng 24k, cao 35cm
Bình hút lộc men màu cảnh Nhất Phẩm Điểu vẽ vàng 24k, cao 35cm
5,200,000
Mã: 53801-1
Bình hút lộc men màu cảnh Nhất Phẩm Điểu vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men màu cảnh Nhất Phẩm Điểu vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53801
Bình hút lộc men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Chim Hoa vẽ vàng 24k, cao 35cm
Bình hút lộc men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Chim Hoa vẽ vàng 24k, cao 35cm
5,200,000
Mã: 53800-1
Bình hút lộc men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Chim Hoa vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Chim Hoa vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53800
Bình hút lộc men lam họa tiết Tứ Cảnh Hà Nội vẽ vàng 24k, cao 35cm
Bình hút lộc men lam họa tiết Tứ Cảnh Hà Nội vẽ vàng 24k, cao 35cm
5,200,000
Mã: 53799-1
Bình hút lộc men lam họa tiết Tứ Cảnh Hà Nội vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men lam họa tiết Tứ Cảnh Hà Nội vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53799
Hộp xi đỏ lót lụa đựng bình hút lộc H41x33cm
Hộp xi đỏ lót lụa đựng bình hút lộc H41x33cm
Liên hệ
Mã: 50558-2
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng sum vầy vẽ vàng 24k, cao 35cm
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng sum vầy vẽ vàng 24k, cao 35cm
5,200,000
Mã: 53798-1
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng sum vầy vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc men màu cảnh Long Phụng sum vầy vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53798
Bình hút lộc men màu Nhị cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió và Công Đào Phú Quý vẽ vàng 24k in logo VTV, cao 35cm
Bình hút lộc men màu Nhị cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió và Công Đào Phú Quý vẽ vàng 24k in logo VTV, cao 35cm
5,800,000
Mã: 53797
Bình hút lộc miệng lượn men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Bách Nhi vẽ vàng 24k, cao 30cm
Bình hút lộc miệng lượn men màu Nhị Cảnh Thuận Buồm Xuôi Gió - Bách Nhi vẽ vàng 24k, cao 30cm
3,900,000
Mã: 53796
Đôi lọ lộc bình men lam vẽ Tứ Cảnh, cao 1m20
Đôi lọ lộc bình men lam vẽ Tứ Cảnh, cao 1m20
6,500,000
Mã: 53793
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi tứ cảnh Phúc Đức vẽ vàng 24k, cao 140cm
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi tứ cảnh Phúc Đức vẽ vàng 24k, cao 140cm
Liên hệ
Mã: 53789
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ vẽ vàng 24k, cao 140cm
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ vẽ vàng 24k, cao 140cm
Liên hệ
Mã: 53788
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ dát vàng 24k, cao 140cm
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi Phúc Lộc Thọ dát vàng 24k, cao 140cm
150,000,000
Mã: 53787
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi tứ linh Long Lân Quy Phụng dát vàng 24k, cao 140cm
Đôi lộc bình men rạn đắp nổi tứ linh Long Lân Quy Phụng dát vàng 24k, cao 140cm
Liên hệ
Mã: 53786
Bình hút tài lộc Mã Đáo Thành Công cuốn thư đắp nổi, nền trắng, cao 21cm
Bình hút tài lộc Mã Đáo Thành Công cuốn thư đắp nổi, nền trắng, cao 21cm
900,000
Mã: 52318-2
TRẢ GÓP 0% Góc thanh lý Liên hệ Zalo Gốm 10 Gửi tin nhắn messenger đến Gốm 10 Kênh youtube Gốm 10